VĒJA ENERĢIJA

Vēja enerģija ir enerģija, ko iegūst no vēja, izmantojot vēja ģeneratorus. Vējš pieder pie atjaunojamiem, ekoloģiski relatīvi tīriem enerģijas avotiem. Tas ir enerģijas avots, kurš pats pilnībā atjaunojas. Saules darbības laikā, atmosfērā pastāvīgi kustas gaisa plūsmas, kuru radīšanai nav jāiegūst, jātransportē vai jāsadedzina kaut kāda izejviela. Vēja enerģijas iegūšanas avots ir neizsmeļams. Vēja elektrostacijas darbības laikā nav nekādu kaitīgu atkritumu. Tas nozīmē, ka neeksistē nekādas ‘’siltumnīcu’’ gāzes, nav arī nekādu citu ražošanas atkritumu. Šī tehnoloģija ir ekoloģiski nekaitīga.